امروز۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۴
امروز۱ آبان ۱۴۰۰


شمارش معکوس افتتاح
پروژه آوین سنتر ۲

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
روند پیشرفت پروژه آوین سنتر ۲
گودبرداری ۱۰۰%
سازه نگهبانی ۱۰۰%
فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف ۲- ۱۰۰%
اجرای سقف ۱- ۱۰۰%
اجرای سقف همکف ۱۰۰%
اجرای سقف طبقه اول ۴۰%
سفیدکاری ۰%
سیمان کاری ۰%
بتن ریزی ۰%
تاسیسات ۰%
پیشرفت کلی ۰%

افتتاح مجتمع تجاری اداری آوین سنتر ۱