امروز۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۸
امروز۸ بهمن ۱۴۰۰


شمارش معکوس افتتاح
پروژه آوین سنتر ۲

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
روند پیشرفت پروژه آوین سنتر ۲
گودبرداری ۱۰۰%
سازه نگهبانی ۱۰۰%
فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف ۲- ۱۰۰%
اجرای سقف ۱- ۱۰۰%
اجرای سقف همکف ۱۰۰%
اجرای سقف طبقه اول ۱۰۰%
اجرای سقف طبقه دوم ۱۰۰%
اجرای سقف طبقه سوم ۱۰۰%
اجرای سقف طبقه چهارم ۱۰۰%
تاسیسات ۰%
پیشرفت کلی ۰%

افتتاح مجتمع تجاری اداری آوین سنتر ۱